In the Rosary of Enlightenment

Ons kerkelijk erfgoed heeft steeds vaker te maken met leegstand. Steeds minder mensen bezoeken de kerk, ze kunnen er blijkbaar niet meer vinden wat ze zoeken. Wat moeten we nu eigenlijk doen met ons prachtige kerkelijke erfgoed in de toekomst?Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan een betere en meer tolerante samenleving. Een samenleving waarin verschillende culturen vreedzaam en met respect voor elkaars verschillen en waarden kunnen samenleven. Geef kinderen een bal en ze maken er een feest van, waarbij onderlinge verschillen geen rol spelen. Onze ‘Nederlandse keuken’ is inmiddels een mix geworden van smaken.Ik geloof dat ons kerkelijk erfgoed een plek kan zijn waar we elkaar kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen. Dit moet gebeuren met inachtneming van de kernwaarden die de kerk altijd heeft gehanteerd: zorg, onderwijs en het samenbrengen van mensen. Begrip en respect voor elkaar zijn volgens mij essentiële voorwaarden voor een tolerantere samenleving.

 Met mijn beelden wil ik niet alleen de schoonheid van ons kerkelijk erfgoed tonen. Door de daken weg te halen, met respect voor de dakdecoraties, laat ik een frisse wind naar binnen waaien. Het is erg belangrijk om gezamenlijk te bepalen welke vernieuwing nodig is voor een tolerantere samenleving!